Cum trimit email din website ASP.NET 2.0 + VB.NET

Adauga urmatoarele linii de cod in web.config-ul aplicatiei tale si inlocuieste cele necesare.
 
<system.net> 
        <mailSettings> 
            <smtp from="emailFrom">  
                <network host="MAIL-SERVER-IP" password="emailFromPassword" 
userName="emailFrom" /> 
            </smtp> 
        </mailSettings> 
    </system.net> 


IP-ul serverul de mail se gaseste in email-ul de activare al abonamentului de hosting sau in
DotNetPanel > View Space Summary.

In loc de IP se poate folosi si hostname-ul serverului de mail care este de forma mail.domeniul-tau.ro.

FromEmail trebuie sa fie o casuta de email existenta si functionala. Casutele de email se pot creea din DotNetPanel>Mail>Accounts.
Parola trebuie deasemenea sa fie corecta. Pentru a verifica daca userul si parola folosite sunt corecte
folositi webmail-ul la adresa de genul http://mail.domeniul-tau.ro.

EXEMPLU VB.NET
1             '(1) Create the MailMessage instance  
2             Dim mm As New MailMessage(EmailFrom, EmailTo)  
3  
4             '(2) Assign the MailMessage's properties  
5             mm.Subject = EmailSubject  
6             mm.Body = EmailBody  
7             mm.IsBodyHtml = EmailIsHTML  
8             mm.Priority = Priority  
9  
10             '(3) Create the SmtpClient object  
11             Dim smtp As New SmtpClient  
12  
13             '(4) Send the MailMessage 
            'Va utiliza setarile smtp din Web.config
14             smtp.Send(mm) 

EXEMPLU C#

1         //create the mail message  
2         MailMessage mail = new MailMessage();  
3  
4         //set the addresses  
5         mail.From = new MailAddress("me@mycompany.com");  
6         mail.To.Add("you@yourcompany.com");  
7  
8         //set the content  
9         mail.Subject = "This is an email";  
10         mail.Body = "this is the body content of the email.";  
11  
12         //send the message  
13         SmtpClient smtp = new SmtpClient();  
14  
15         smtp.Send(mail);